Infochef informerar: Detta bidrag spelades in förra året, innan rådande pandemi.